Η Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία κάνει τη διαφορά ως διεθνής δικηγορική εταιρεία, προστατεύοντας δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας μέσω των εξειδικευμένων τοπικών γραφείων της, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες για κάθε είδους ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν τα πρόσθετα οφέλη της ασφαλούς, αξιόπιστης και σταθερής προστασίας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε έντεκα χώρες, με την ιδιαίτερη κατάρτιση, ειδίκευση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία των δικηγόρων και συνεργατών των τοπικών γραφείων μας.

Παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε 11 χώρες μέσω τριών κεντρικών γραφείων, η Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να εξυπηρετεί πελάτες με παρουσία ή συμφέροντα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δουλεύοντας μαζί

Θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας ως εργαλείο επίτευξης των στόχων των πελατών μας. Για το λόγο αυτό εργαζόμαστε με τον πελάτη ως ομάδα, καταστρώνοντας από κοινού τη στρατηγική και ενημερώνοντάς τον τακτικά για κάθε εξέλιξη.

Δεν αποφασίζουμε για λογαριασμό του πελάτη, ενημερώνοντάς τον απλά εκ των υστέρων για το σχέδιο δράσης όπως πιθανώς κάνουν τα παραδοσιακά γραφεία∙ συζητάμε, συμβουλευόμαστε, προτείνουμε και αποφασίζουμε μαζί με τον πελάτη για την καλύτερη προσέγγιση κάθε συγκεκριμένου ζητήματος.

Πως κάνουμε τη διαφορά

Πέραν της παροχής των παραδοσιακών υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως οι καταθέσεις, οι προσφυγές και οι αντιδικίες, αυτό που διαφοροποιεί τις υπηρεσίες μας είναι η ικανότητά μας να προσφέρουμε δημιουργικές λύσεις για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών και συμφερόντων των πελατών μας.

Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πιεστικές προθεσμίες, γραφειοκρατία ή εκ του νόμου επιβαλλόμενα εμπόδια, οι συνεργάτες μας φροντίζουν ώστε να εφαρμοσθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η σωστή και κατάλληλη νομολογία ή νομοθεσία για την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Linkedin Button
International Bar Association International Trademark Association
Awards
  • Global Chambers 2017 Leading Firm
  • Europe Chambers 2017 Leading Firm
  • The Legal 500 Top Tier 2017
  • IFLR 1000 2018 Recommended Firm
  • WTR 1000 Recommended Firm 2017
  • MIP IP Stars Ranked Firm 2016
  • Media Law International Ranked Firm 2016